• March 25, 2024
  November 3, 2023
  October 16, 2023
  May 12, 2023
  March 24, 2023
 • November 1, 2022
  October 11, 2022
  March 25, 2022
 • October 8, 2021
  March 26, 2021
 • October 5, 2020
  April 29, 2020
  April 9, 2020
  November 1, 2019
  October 17, 2019
  April 30, 2019
  April 18, 2019
 • October 23, 2018
  October 5, 2018
  May 2, 2018
  April 27, 2018
 • October 24, 2017
  October 23, 2017
  June 13, 2017
  April 21, 2017
 • October 25, 2016
  October 24, 2016
  June 20, 2016
  April 26, 2016
  April 1, 2016
 • Date of Board Meeting
  January 27, 2014

  Date of Board Meeting
  August 7, 2012
  Audit Committee
  March 30, 2012
  Date of Board Meeting
  March 13, 2012

  Date of Board Meeting
  august 9, 2011
  Date of Board Meeting
  march 4, 2011
  Date of Board Meeting
  august 11, 2010
  Date of Board Meeting
  march 10, 2010
  Date of Board Meeting
  august 14, 2009
  Date of Board Meeting
  March 19, 2009
  Announcement
  october 31, 2006
  Announcement
  october 20, 2006
  IPO Allotment Results
  october 3, 2006
  New Listing
  september 29, 2006
  Announcement
  september 28, 2006
  Announcement
  september 21, 2006
  Liên kết liên quan
  Hồ sơ Công ty
  Cấu trúc Tổ chức
  Báo Cáo Tài Chính
  Thông Báo Và Thông Cáo Báo Chí
  Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
  Bản tin Lee Kee được phát hành hàng quý để nhấn mạnh những phương thức mà chúng tôi đang sử dụng để mang lại giá trị cho khách hàng, bao gồm các tin tức về thị trường, cập nhật thông tin về kỹ thuật và thông tin về công ty.
  Đăng ký
  Theo dõi chúng tôi trên WeChatuntitled-2
  Liên hệ chúng tôi