TÌNH BÁO THỊ TRƯỜNG

Dẫn trước trong thế giới kinh doanh ngày nay đòi hỏi cần có sự hiểu biết rõ ràng về việc phát triển kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô và khu vực.

Chúng tôi tự hào khi biết rằng thị trường của chúng tôi vô cùng thuận lợi và chức năng tình báo thị trường của chúng tôi được giao nhiệm vụ nắm bắt thông tin về các biến động về giá kim loại, xu hướng thị trường và sự phát triển của ngành. Thông qua các báo cáo hàng tháng và bản tin hàng quý, đội ngũ của chúng tôi đưa ra phân tích về thị trường kim loại để giúp tập đoàn phát triển kế hoạch kinh doanh cũng như phát triển chiến lược định giá một cách chiến lược.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC

Tập đoàn Lee Kee tin rằng học tập không chỉ là nguồn gốc dẫn đến mọi sự đổi mới mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững và lâu dài duy nhất. Tại Lee Kee, chúng tôi tạo ra, tiếp nhận, tổ chức, mở rộng, đổi mới và chia sẻ tri thức. Hệ thống quản lý tri thức của chúng tôi không đơn thuần chỉ là một công cụ đóng vai trò bảo vệ vốn trí tuệ của chúng tôi. Hệ thống cho phép các nhân viên của chúng tôi cộng tác, kết nối và nhanh chóng tiếp cận với các chuyên gia và những thông tin cần thiết trong môi trường kinh doanh ngày càng đột phá như hiện nay.

Bằng cách tổng hợp, xử lý và phân tích lượng dữ liệu lớn từ các nguồn thứ cấp và dữ liệu chính đến từ sự tương tác hàng ngày của chúng tôi với hơn một nghìn khách hàng, chúng tôi hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định cũng như động thái chiến lược tốt hơn.


Chúng tôi đã nhận được Giải thưởng Doanh nghiệp Học tập từ PVCHK vào năm 2015

icon02

Lee Kee đã nhận được Giải thưởng Doanh nghiệp Tri thức được Ngưỡng mộ nhất tại Hồng Kôngvào năm 2014Các đơn vị kinh doanh khác
TÌNH BÁO THỊ TRƯỜNG
TƯ VẤN KỸ THUẬT
ĐẢM BẢO & THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG
SẢN XUẤT HỢP KIM
QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
Bản tin Lee Kee được phát hành hàng quý để nhấn mạnh những phương thức mà chúng tôi đang sử dụng để mang lại giá trị cho khách hàng, bao gồm các tin tức về thị trường, cập nhật thông tin về kỹ thuật và thông tin về công ty.
Đăng ký
Theo dõi chúng tôi trên WeChatuntitled-2
Liên hệ chúng tôi