SA HỢP KIM KẼM

  • Chất lượng ổn định và đồng nhất
  • Các vấn đề như mối hàn lạnh và tính xốp được giảm thiểu một cách hiệu quả
  • Tỷ lệ khiếm khuyết thấp hơn, hiệu quả sản xuất tăng lên
  • Hoàn thiện bề mặt đạt hiệu suất cao