MASTERCAST HỢP KIM ĐẶC BIỆT G-FORCE

  • Được thiết kế để sử dụng trong quy trình đúc trọng lực
  • Quy trình sản xuất độc đáo, giảm việc hình thành các đốm cứng một cách hiệu quả

MASTERCAST HỢP KIM KẼM

  • Lò điện được cải tiến thân thiện với môi trường giúp ổn định vật liệu một cách tuyệt vời
  • Tính đồng nhất và độ bền kéo vô cùng cao nhằm đạt được tiêu chuẩn đúc cao
  • Thiết kế phôi công thái học phục vụ cho việc sản xuất thủ công và tự động trong khi vẫn duy trì nhiệt độ lò ở mức ổn định
  • Chất lượng được đảm bảo bởi phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận
  • Có thể được hưởng những lợi ích từ hiệp định CEPA