MASTERCAST HỢP KIM ĐẶC BIỆT G-FORCE

 • Được thiết kế để sử dụng trong quy trình đúc trọng lực
 • Quy trình sản xuất độc đáo, giảm việc hình thành các đốm cứng một cách hiệu quả

KZA HỢP KIM KẼM

 • Hàm lượng chì thấp
 • Dây cuốn bằng nhựa
 • Phôi thép hợp kim nhẹ hơn giúp dễ dàng mang theo
 • Mật độ cao; tính dễ uốn cao
 • Bề ngoài đẹp mắt và độ co ngót trên bề mặt thấp
 • Hỗ trợ cả pallet và xe nâng

MASTERCAST HỢP KIM KẼM

 • Lò điện được cải tiến thân thiện với môi trường giúp ổn định vật liệu một cách tuyệt vời
 • Tính đồng nhất và độ bền kéo vô cùng cao nhằm đạt được tiêu chuẩn đúc cao
 • Thiết kế phôi công thái học phục vụ cho việc sản xuất thủ công và tự động trong khi vẫn duy trì nhiệt độ lò ở mức ổn định
 • Chất lượng được đảm bảo bởi phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận
 • Có thể được hưởng những lợi ích từ hiệp định CEPA

GZ HỢP KIM KẼM

 • Mức độ phế liệu thấp
 • Tính lỏng và tính dễ uốn tuyệt vời giúp nâng cao hiệu suất mạ điện
 • Tính nhất quán trong các tham số về quy trình đúc khuôn giúp giảm các thay đổi trong các tham số của quy trình
 • Kiểm soát chặt chẽ các tạp chất, ví dụ: chì, cadimi
 • Lý tưởng cho việc sản xuất các sản phẩm có yêu cầu khắt khe về tính hoàn thiện bề mặt và các tính chất cơ học