MASTERCAST HỢP KIM ĐẶC BIỆT G-FORCE

 • Được thiết kế để sử dụng trong quy trình đúc trọng lực
 • Quy trình sản xuất độc đáo, giảm việc hình thành các đốm cứng một cách hiệu quả

MASTERCAST HỢP KIM KẼM

 • Lò điện được cải tiến thân thiện với môi trường giúp ổn định vật liệu một cách tuyệt vời
 • Tính đồng nhất và độ bền kéo vô cùng cao nhằm đạt được tiêu chuẩn đúc cao
 • Thiết kế phôi công thái học phục vụ cho việc sản xuất thủ công và tự động trong khi vẫn duy trì nhiệt độ lò ở mức ổn định
 • Chất lượng được đảm bảo bởi phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận
 • Có thể được hưởng những lợi ích từ hiệp định CEPA

MASTERCAST HỢP KIM KẼM ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

 • Thiết kế nhằm hỗ trợ việc phát triển sản phẩm nguyên mẫu, chạy thử nghiệm hoặc sản xuất ở khối lượng nhỏ
 • Không chứa kim loại nặng như chì, cadimi
 • Dễ sử dụng
 • Chi phí dụng cụ thấp

MASTERCAST HỢP KIM ĐẶC BIỆT MD1

 • Độ cứng siêu việt
 • Khả năng chống mài mòn tuyệt vời
 • Các yếu tố hợp kim đặc biệt

MASTERCAST HỢP KIM ĐẶC BIỆT MD2

 • Được thiết kế cho các thành phần tường mỏng
 • Độ dẻo tuyệt vời
 • Bề mặt hoàn thiện cao cấp

MASTERCAST HỢP KIM ĐẶC BIỆT MD5

 • Khả năng chống va đập tuyệt vời
 • Giảm độ giòn
 • Độ dẻo tuyệt vời