ข้อมูลทางการตลาด

การก้าวไปข้างหน้าในโลกธุรกิจปัจจุบันต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับมหภาคและระดับภูมิภาค

เรามีความภาคภูมิใจในข้อมูลตลาดของเราเป็นอย่างยิ่ง และหน่วยข่าวการตลาดของเราได้รับมอบหมายให้จับตาความเคลื่อนไหวของราคาโลหะ แนวโน้มตลาด และการพัฒนาในอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายงานรายเดือนและจดหมายข่าวรายไตรมาส ทีมงานของเราให้บริการวิเคราะห์ตลาดโลหะเพื่อช่วยพัฒนาแผนธุรกิจและสร้างกลยุทธ์การกำหนดราคา

ระบบการจัดการความรู้

กลุ่ม Lee Kee เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งที่มาของนวัตกรรมทั้งหมด แต่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาว ที่ Lee Kee เราสร้าง จัดหา รวบรวม พัฒนา และแบ่งปันความรู้ ระบบการจัดการความรู้ของเราเป็นมากกว่าเครื่องมือในการปกป้องทุนทางปัญญาของเรา ช่วยให้พนักงานของเราทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อกัน และยังเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนี่เป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวนมากขึ้น

ด้วยการรวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ทั้งจากการโต้ตอบประจำวันของเรากับลูกค้ากว่าพันรายนั้นทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกและช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น


เราได้รับรางวัลองค์กรแห่งการเรียนรู้
จาก PVCHK ในปี 2015

icon02

Lee Kee ได้รับรางวัลองค์กรความรู้ที่น่าชื่นชมจากฮ่องกง
(SME) ในปี 2014หน่วยธุรกิจอื่น ๆ
ข้อมูลทางการตลาด
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
การประกันคุณภาพและการทดสอบ
การผลิตโลหะผสม
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การวิจัยและพัฒนา
สมัครรับจดหมายข่าวของเรา
จดหมายข่าวของ Lee Kee ออกเป็นรายไตรมาสเพื่อเน้นย้ำถึงหนทางที่เรานำสิ่งที่เรามีของเราเสนอไปสู่ลูกค้าของเรา โดยครอบคลุมข่าวการตลาด การอัปเดตด้านเทคนิคและข้อมูลองค์กร
สมัครสมาชิก
ติดตามเราบน WeChatuntitled-2
ติดต่อเรา