ฉันสนใจใน
โลหะผสมสังกะสีโลหะผสมอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิมสารเคมีที่ใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าลวดเชื่อมโลหะมีค่าโลหะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆโลหะพื้นฐาน

ที่ตั้ง*
ภาคใต้ของจีนภาคตะวันออกของจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือต่างประเทศ

ชื่อ*

บริษัท*

อีเมล์*

ข้อความ

ต้องกรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*)