การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

นอกเหนือจากการลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพแล้ว นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผู้ผลิตไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ โทรคมนาคม หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป สุขภัณฑ์ หรือของเล่น วิธีที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือการนำวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไปใช้ในการผลิตให้กับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจเหล่านั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกัน

บางครั้งความต้องการของลูกค้าอาจอยู่ในรูปแบบเชิงกล การนำไฟฟ้า ความต้านทานการกัดกร่อน การชุบด้วยไฟฟ้า การชุบอโนไดซ์ การออกแบบอัลลอยด์ตามที่ลูกค้ากำหนดองค์ประกอบมา และกระบวนการหล่อแบบตายตัว (ดายคาสติ้ง) โดยกลุ่ม Lee Kee ได้ลงทุนในการสร้างทีมวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมทุกสาขามานานกว่าทศวรรษ ซึ่งทีมของเรานั้นมีประสบการณ์มากมา ในการร่วมมือกับผู้ผลิต วิศวกรและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการพูดคุยกันเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ทีมงานจึงได้คิดค้นโลหะผสมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการและมาตรฐานสากลได้

แนวทางการออกแบบโครงสร้างเพื่อลดระยะเวลาของวงจร
ในยุคของการแข่งขันระดับโลกที่รุนแรงนั้น กลุ่ม Lee Kee มีวิสัยทัศน์หลักในการคาดการณ์นวัตกรรมล่วงหน้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากแนวความคิดการทดสอบ การทดลองไปจนถึงการผลิตจำนวนมาก ทำให้เราสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราเอาชนะความซับซ้อนในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้โลหะผสมใหม่ๆ ได้

ห้องปฏิบัติการของเรานั้นมีอุปกรณ์ขั้นสูงระบบดิจิตอล รวมถึงต้นแบบของสิ่งใหม่ๆ สำหรับการผลิตในฮ่องกง ทำให้เราสามารถลดระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ การทดสอบนำร่องและการประเมินผล รวมถึงการทดสอบก่อนการผลิต ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้เรายังนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด จากระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประเมินทางสถิติและการวิเคราะห์วางแผน ระบบที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีของเรานั้นช่วยอำนวยความสะดวกในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการโครงการ ทำให้เราอยู่ในแถวหน้าของวงการและลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ
graph


หน่วยธุรกิจอื่น ๆ
ข้อมูลทางการตลาด
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
การประกันคุณภาพและการทดสอบ
การผลิตโลหะผสม
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การวิจัยและพัฒนา
สมัครรับจดหมายข่าวของเรา
จดหมายข่าวของ Lee Kee ออกเป็นรายไตรมาสเพื่อเน้นย้ำถึงหนทางที่เรานำสิ่งที่เรามีของเราเสนอไปสู่ลูกค้าของเรา โดยครอบคลุมข่าวการตลาด การอัปเดตด้านเทคนิคและข้อมูลองค์กร
สมัครสมาชิก
ติดตามเราบน WeChatuntitled-2
ติดต่อเรา