การจัดการคุณภาพ

คุณภาพเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของ Lee Kee ตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงมืออาชีพ ทั้งการตรวจสอบซัพพลายเออร์ การควบคุมตรวจสอบภายในที่เข้มงวดไปจนถึงการสำรวจลูกค้าประจำปีเพื่อรับฟังเสียงตอบรับจากลูกค้า Lee Kee มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม ด้วยการมุ่งเน้นความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัสดุ Lee Kee จึงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างบูรณาการในหลายภาคส่วน

1

ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพระดับสากลISO9001, ISO14001, IATF16949

icon04

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะที่ผ่านการรับรอง ISO/IEC17025

Company-Logo-2018-19

สมาชิกผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองของฮ่องกง

icon05

ลวดบัดกรีไร้สารตะกั่วได้รับใบรับรอง Q-Mark ของฮ่องกง

pic01

ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและระดับภูมิภาคเช่น RoHS, ASTM, GB, EN, JIS

bestzincaward

กลุ่มบริษัทได้รับรางวัลแบรนด์โลหะผสมสังกะสีที่ดีที่สุดของจีนติดต่อกัน 2 ปี (China’s Best Zinc Alloy Brand)

ความยั่งยืน 

CarbonSmart

เราเข้าร่วมในโครงการ Carbon Smart และ Carbon Footprint Repository โดยมีการคำนวณและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

icon_2

เราร่วมเป็นพันธมิตรตรวจสอบคาร์บอนที่ได้รับการรับรองจากกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ HKSAR สำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเราได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติ

เราได้รับรางวัล EcoChallenger ซึ่งเป็นรางวัลผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในภาคเอกชน BOCHK ที่ได้รับการรับรองโดย FHKI และ BOCHK เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

icon_2

ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม Hong Kong Green Organization ในปี 2018

CarbonSmart

รางวัล “ Caring Company” จากสภาบริการสังคมแห่งฮ่องกงติดต่อกัน 15 ปีขึ้นไป

เป็นสมาชิกทั่วไปของ Business Environmental Council และเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรการลดคาร์บอนที่ตั้งขึ้นในปี 2020


CarbonSmart

รางวัล 2019 HongKong Awards for Environmental Excellence รับรองโดย Environmental Protection Department of HKSAR

icon_2

ได้รับฉลาก CarbonCare®- ระดับ 3 และฉลาก CarbonCare® ESG – ระดับ 3 ในปี 2021 โดย Carbon Care Asia Limited (CCA) สำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องในเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

An Established Member of Green Council’s Sustainable Procurement Charter

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Lee Kee โดยทางกลุ่มได้สร้างที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพสำหรับพนักงานของเรา และเรายังผ่านการประเมินความเสี่ยงที่เข้มงวด มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุม มีระบบที่ได้รับการออกแบบและจัดทำเอกสารที่ดี รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

Imprimer
รับรองโดย ISO 45001

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา
จดหมายข่าวของ Lee Kee ออกเป็นรายไตรมาสเพื่อเน้นย้ำถึงหนทางที่เรานำสิ่งที่เรามีของเราเสนอไปสู่ลูกค้าของเรา โดยครอบคลุมข่าวการตลาด การอัปเดตด้านเทคนิคและข้อมูลองค์กร
สมัครสมาชิก
ติดตามเราบน WeChatuntitled-2
ติดต่อเรา