สหรัฐอเมริกา

Post Image

ทองแดงปราศจากออกซิเจน (สลัก)

IMC
สหรัฐอเมริกา

Post Image

ทองแดงฟอสฟอรัส
(สลัก)

IMC
สหรัฐอเมริกา

Post Image

ทองแดงฟอสฟอรัส
(บอล)

IMC
สหรัฐอเมริกา

สิ่งที่คุณเลือก
สารเคมีที่ใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
ค้นหาผลิตภัณฑ์
สมัครรับจดหมายข่าวของเรา
จดหมายข่าวของ Lee Kee ออกเป็นรายไตรมาสเพื่อเน้นย้ำถึงหนทางที่เรานำสิ่งที่เรามีของเราเสนอไปสู่ลูกค้าของเรา โดยครอบคลุมข่าวการตลาด การอัปเดตด้านเทคนิคและข้อมูลองค์กร
สมัครสมาชิก
ติดตามเราบน WeChatuntitled-2
ติดต่อเรา